skip to Main Content

Toplum Merkezlerinin ve Yerel İnisiyatiflerin Desteklenmesi Yoluyla Türkiye’deki Mülteciler ve Ev Sahibi Toplum için Sosyal Hizmetlerin Geliştirilmesi Projesi (CLIP)

Aralık 2018 ile Temmuz 2020 tarihleri arasında, bir buçuk yıl süresince Kadın Dayanışma Merkezi’nde yürütülen proje, Federal Alman Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) ve Avrupa Birliği Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyonları (ECHO) ortak finansmanıyla ve Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) işbirliğinde gerçekleştirdi.

Proje kapsamında bugüne kadar, Adana’da yaşayan geçici koruma altındaki sığınmacı kadınlara, uluslararası koruma sahibi ve yerel halktan kadınlara yönelik faydalanıcıların yaşam becerilerini geliştirmeye odaklanan seramik, resim, el sanatları, Türkçe A1 ve A2 dil kursları verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayrıca bu kurslara ek olarak faydalanıcılara hukuki danışmanlık, psikolojik danışmanlık ve sosyal destek hizmetleri de sunuldu. Hukuki danışmanlık kapsamında adliye, adli yardım ya da baroya yönlendirmeler yapıldı ve dava süreçleri takip edildi. Psikolojik desteğe ihtiyaç duyanlar tespit edilerek birebir görüşmeler sonucunda terapi süreçleri başlatıldı. Danışanların iyileşme süreçleri takip edilerek gerekli durumlarda hastanelere yönlendirmeleri yapıldı.

 

 

 

 

 

 

 

Sosyal destek hizmeti kapsamında ise bireylerin ihtiyaç duydukları desteğe ulaşmaları konusunda kurumlar arası işbirliği yapılarak sorun ve ihtiyaçların çözümüne ulaşılmasında aracı olundu. Bu destekler arasında erzak, kırtasiye, kıyafet destekleri, okul kayıtlarının yaptırılması, kayıt dışı görünen sığınmacıların kimlik problemlerinin çözülmesi, sağlık ve medikal hizmetlere erişimde yaşanan sorunların çözülmesi ve gerekli durumlarda emniyet ve sığınma evine yönlendirmelerin yapılması gibi hizmetler bulunuyor.

 

 

Toplum Merkezlerinin ve Yerel İnisiyatiflerin Desteklenmesi Yoluyla Türkiye’deki Mülteciler ve Ev Sahibi Toplum için Sosyal Hizmetlerin Geliştirilmesi projesi, Federal Alman Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) ve Avrupa Birliği Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyonları (ECHO) ortak finansmanıyla, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) tarafından yürütülmektedir. Bu yayın, Avrupa Birliği’nin maddi desteğiyle yürütülen insani yardım faaliyetlerini kapsamaktadır. Belirtilen görüşler Federal Alman Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir ve görevlendirici kurumlar bu belgenin içeriğine dayanılarak gerçekleştirilen hiçbir kullanımdan sorumlu tutulamaz.

 

Proje: Seyhan Belediyesi Kadın Dayanışma Merkezi – Yenilikçi Kadın Girişimciliği

 Proje Ortakları:

 • Seyhan Belediyesi
 • GİZ PEP- Türkiye’de Mülteciler ve Ev Sahibi Toplum için Ekonomik Fırsatların Desteklenmesi Programı

 Destekleyenler:

 • Alman Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ)

 Kapsam:

 • Türkçe A1-A2 ve B1 – TÖMER Sertifikalı Dil Kursları
 • Kadın Giyim – Sertifikalı Mesleki Kurs
 • Doğal Sabun Üretimi – Sertifikalı Mesleki Kurs
 • Kolonya Üretimi – Sosyal Uyum Atölyesi

 Katılımcılar:

 • Mülteci ve Türk toplumdan kadınlar
 • Dil kursları ve mesleki kurslar için katılımcı adayları mülakat yöntemiyle seçilmektedir
 • Sosyal uyum faaliyetleri ve atölyeler ilgi duyan tüm kadınlara açıktır

 

  

 

 

 

 

Proje kapsamında mülteci ve göçmenlere, dil bariyerinin ortadan kalkması için Türkçe dil eğitimi veriliyor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hazır giyim sınıfındaki faydalanıcılarımız üretim pratiği yaparak mesleki eğitim alıyor.

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Sabun üretim kursu ve kolonya atölyemizde faydalanıcılarımız bir yandan mesleki beceriler edinirken bir yandan da satışa yönelik üretim ve paketleme gibi tecrübeler ediniyor.

 

Sunulan Ek Hizmetler:

 

 

 

 

 

 

Kreş

Kreş hizmetleri projelerimizi destekleyen tüm program ve kurumların da katkısıyla sunulmaktadır.

Merkezdeki kurs ve faaliyetlere katılan kadınların çocukları ile gündüz bakım sınıfında çocuk gelişim uzmanları tarafından “okul öncesi eğitim” formatına uygun faaliyetler yürütülmektedir.

Yine bu sınıfta zaman zaman okul öncesi eğitim ve hayata hazırlanma açısından önem taşıyan konularda ek faaliyetler de düzenlenmektedir.

 

Servis:

Servis hizmeti merkeze ve merkezde yürütülen faaliyetlere kayıt yaptırmış olan kadınlara sunulmaktadır.

Günde üç sefer önceden belirlenen güzergâhlar üzerinde servisler işlemektedir.

 

Yemek:

Yemek hizmeti merkeze ve merkezde yürütülen faaliyetlere kayıt yaptırmış olan kadınlara sunulmaktadır.

Öğleden önce çay saati ve öğle saatinde yemek verilmektedir.

Proje: Seyhan Belediyesi Kadın Dayanışma Merkezi – Mülteci ve Ev Sahibi Toplumların Sosyal Uyumu

Proje Uygulayıcısı:

 • Seyhan İlçe Belediyesi

Mülteci ve Ev Sahibi Toplumların Sosyal Uyumu Projesi Qudra 2 – Süregelen Suriye ve Irak krizlerine yanıt olarak mültecilerin, yerinden edilmiş kişilerin, ülkesine geri dönmek isteyenlerin ve ev sahibi toplulukların dayanıklılıklarının güçlendirilmesi programı desteği ile uygulanmaktadır.

 Qudra 2 programı Suriye krizine yanıt olarak oluşturulan AB Bölgesel Güven Fonu, AB Madad Fonu, Almanya Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) ve İspanya Uluslararası Kalkınma İşbirliği Kurumu (AECID) tarafından finanse edilen bölgesel bir eylemdir.

 Qudra 2, mültecilerin, yerinden edilmiş kişilerin, ülkesine geri dönmek isteyenlerin ve ev sahibi toplulukların dayanıklılığını güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Program, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (Alman Uluslararası İşbirliği Teşkilatı (GIZ) GmbH, Expertise France, Spanish Agency for International Development (AECID), Hungarian Interchurch Aid (HIA) ve Belçika Kalkınma Ajansı (Enabel) tarafından program ortağı ülkeler olan Irak, Ürdün, Lübnan ve Türkiye’de ortaklaşa uygulanmaktadır.

Kapsam:

 • Seramik Kursu
 • Resim Kursu

Katılımcılar:

 • Mülteci ve Türk toplumlarından kadınlar.
 • Sosyal uyum faaliyetleri ve atölyeler ilgi duyan tüm kadınlara açıktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sanatsal dışa vurumla somutlaşan hikâyelere tanıklık ediyoruz. Bireyin kendiyle, dolayısıyla da çevresiyle ilişkisini değiştiren pratikler toplumsal uyuma giden yolda en güzel araçlardan biri.

Back To Top
Seyhan Belediyesi Kadın Dayanışma Merkezi