skip to Main Content

Toplum Merkezleri ve Yerel İnisiyatifler Projesi (CLIP)

Seyhan Belediyesi, Kadın Dayanışma Merkezi aracılığıyla uyguladığı ve koruma faaliyetlerini kapsayan yeni projesini, Federal Alman Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) ve Avrupa Birliği Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyonları (ECHO) ortak finansmanıyla yürütülen Toplum Merkezleri ve Yerel İnisiyatifler Projesi (CLIP) kapsamında gerçekleştiriyor.  Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) işbirliğinde yürütülen projeyle, mülteci ve göçmen kadınlara psikolojik destek, hukuki danışmanlık, sosyal hizmetler ve danışmanlık hizmetleri sunuluyor.

Toplum Merkezlerinin ve Yerel İnisiyatiflerin Desteklenmesi Yoluyla Türkiye’deki Mülteciler ve Ev Sahibi Toplum için Sosyal Hizmetlerin Geliştirilmesi projesi, Federal Alman Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) ve Avrupa Birliği Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyonları (ECHO) ortak finansmanıyla, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) tarafından yürütülmektedir. Bu yayın, Avrupa Birliği’nin maddi desteğiyle yürütülen insani yardım faaliyetlerini kapsamaktadır. Belirtilen görüşler Federal Alman Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir ve görevlendirici kurumlar bu belgenin içeriğine dayanılarak gerçekleştirilen hiçbir kullanımdan sorumlu tutulamaz.

Back To Top
Seyhan Belediyesi Kadın Dayanışma Merkezi