skip to Main Content

PEP Programı

‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏
Alman Federal  Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Bakanlığı(BMZ) tarafından finanse edilen PEP-Ekonomik fırsatların desteklenmesi Pogramı kapsamında; Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu (GIZ) ve Seyhan Belediyesi İş birliği ile yürütülen bu projenin genel amacı, kendi kendine dayanıklılığı ve istihdamı geliştirmek ,kadınların kendi kendilerine ekonomik güçlenmelerini kolaylaştırmak, istihdam veya evden çalışma modeli üretmek. Dil eğitimi seçenekleri sunarak yüksek öğrenim görmelerini sağlamak ve gelişmek isteyen mülteci kadınlara yerel topluluk üyeleri arasında sosyal uyumu sağlatmak ve ekonomik olarak güçlendirmektir. Programımızda A1-A2- B1 Türkçe Dil düzeyinde kursumuz, dikiş kursumuz ve sabun-kolonya kursumuz yer almaktadır.

Qudra-2 Programı

‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏
Yerel Halk ve Mültecilerden Ortak Ürünler projemiz Federal Alman Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) ve Avrupa Birliği Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyonları (ECHO) ortak finansmanıyla ve Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) işbirliğinde devam etmektedir. Dokuz ay boyunca sürecek olan projemiz sosyal uyum ve geçim kaynaklarına erişimi odağına almaktadır. Seyhan Belediyesi Kadın Dayanışma Merkezi, Teknoloji ve İnovasyon merkezi, Selman-ı Pak Kültür Merkezi mutfağı ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü olmak üzere dört ayrı lokasyonda üç farklı kursumuz devam etmektedir. Türk ve Suriye Mutfağı, Yenilikçi Tarım Uygulamaları ve Seramik kurslarımız devam etmektedir. Tüm kurslarımız üretime yönelik olarak çalışmaya başlamıştır. Çıkan ürünlerin Seyhan Üreten Kadın Kooperatifi vasıtasıyla satılması hedeflenmektedir”. 

CLIP-2 Programı

‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏
Seyhan Belediyesi, Kadın Dayanışma Merkezi aracılığıyla uyguladığı ve koruma faaliyetlerini kapsayan CLIP-2 projesini, Federal Alman Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) ve Avrupa Birliği Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyonları (ECHO) ortak finansmanıyla yürütülen Toplum Merkezleri ve Yerel İnisiyatifler Projesi (CLIP) kapsamında gerçekleştiriyor. Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) işbirliğinde yürütülen projeyle mülteci, göçmen ve yerel toplumdan kadınlara psikolojik destek,sosyal hizmetler ve danışmanlık hizmetleri sunuluyor.Yararlanıcıların istekleri, talepleri, beklentileri ve ihtiyaçları doğrultusunda hizmetlerimiz şekillenmektedir. Kişilerin istekleri doğrultusunda psikolojik destek hizmetleri bireysel görüşme, aile görüşmesi, grup görüşmeleri ve destek grupları şeklinde ayrılabilmektedir. Psikolojik görüşmeler dışında psikoeğitimler ve atölye çalışmaları düzenlemekteyiz.CLIP-2 proje döneminde somatik deneyimleme, travma çalışması atölyesi, dans terapisi ve sanat terapisi ( psikodrama) gerçekleştirilmiştir.

Toplum Merkezleri ve Yerel İnisiyatifler Projesi (CLIP

‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏

Seyhan Belediyesi, Kadın Dayanışma Merkezi aracılığıyla uyguladığı ve koruma faaliyetlerini kapsayan yeni projesini, Federal Alman Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) ve Avrupa Birliği Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyonları (ECHO) ortak finansmanıyla yürütülen Toplum Merkezleri ve Yerel İnisiyatifler Projesi (CLIP) kapsamında gerçekleştiriyor.  Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) işbirliğinde yürütülen projeyle, mülteci ve göçmen kadınlara psikolojik destek, hukuki danışmanlık, sosyal hizmetler ve danışmanlık hizmetleri sunuluyor.

Toplum Merkezlerinin ve Yerel İnisiyatiflerin Desteklenmesi Yoluyla Türkiye’deki Mülteciler ve Ev Sahibi Toplum için Sosyal Hizmetlerin Geliştirilmesi projesi, Federal Alman Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) ve Avrupa Birliği Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyonları (ECHO) ortak finansmanıyla, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) tarafından yürütülmektedir. Bu yayın, Avrupa Birliği’nin maddi desteğiyle yürütülen insani yardım faaliyetlerini kapsamaktadır. Belirtilen görüşler Federal Alman Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir ve görevlendirici kurumlar bu belgenin içeriğine dayanılarak gerçekleştirilen hiçbir kullanımdan sorumlu tutulamaz.

Back To Top
Seyhan Belediyesi Kadın Dayanışma Merkezi