skip to Main Content

  • İstanbul Sözleşmesi Nedir?

Resmi adı “ Kadına Yönelik Şiddet ve Ev içi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi” olan uluslararası bir sözleşmedir.

  • Neden İstanbul Sözleşmesi Olarak Geçmektedir?

İmzaya açıldığı yer İstanbul olduğu için genel ve yaygın kullanımı İstanbul Sözleşmesi olmuştur.

  • Ne zaman İmzaya açılmıştır?

11 Mayıs 2011’de imzaya açılmıştır. İmzaya öncülük eden ilk ülke Türkiye olmuştur.

  • İstanbul Sözleşmesi’nin Temel Amacı Nedir?

Ev içi şiddet ile toplumsal cinsiyete dayalı şiddete karşı mücadele ederek hak arayışına katkı sunmayı amaç edinmiştir.

  • İstanbul Sözleşmesinin Getirdiği Yükümlülükler Nedir?

Fiziksel, cinsel, psikolojik, ekonomik, siber, ısrarlı takip gibi özgürlük ve hak müdahalesini hedef alan her türlü şiddeti önlemek

Şiddete maruz bırakılan her bireyi korumak

Çocuk yaşta ve zorla evlilikleri önlemek

Şiddeti uygulayana yönelik gerekli yasal yaptırımların uygulanmasını desteklemek ve sağlamak

Toplumsal cinsiyet bağlı şiddetin önlemek için çözüm odaklı proje ve politika geliştirmek

  • İstanbul Sözleşmesi Kimi Korumaktadır?

Tüm bireyleri;

Dil, din, ırk, renk, siyasi, ideolojik, cinsiyet kimliği, cinsel yönelim, medeni durum, engellilik, sığınmacı/göçmen/mülteci diye sınıflandırma yapmaksızın hiçbir ayrım gözetmeden korumaktadır.

  • İstanbul Sözleşmesi Kimler İçin Yaptırım Uygulatmaktadır?

Şiddet uygulayan eş, eski eş ve partnere

Şiddet uygulayan tüm aile fertlerine

Şiddet uygulayan yöneticiye

Şiddet uygulayan ve istismar eden herkese

Yaşam alanlarımız içerisinde (ev, iş, okul, sokak…) maruz bırakıldığımız her türlü şiddeti( taciz, istismar, tecavüz, cinayet…) uygulayan herkese karşı caydırıcı ve önleyici cezai işlem uygulanması için müdahil olmaktadır.

İstanbul Sözleşmesi’nin tam metnine ulaşmak için

İstanbul Sözleşmesi ve 6284 Sayılı Kanun Uygulanması için Sende İmza Ver

Back To Top
Seyhan Belediyesi Kadın Dayanışma Merkezi