skip to Main Content

Dünya Kız Çocukları Günü Etkinliği

11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nde “Kız Çocuklarının Dünyasına Yolculuk” faaliyetinde Kadın Dayanışma Merkezi Çocuk Klübü’ndeki kız çocuğu faydalanıcılarının hayallerini dinleyerek, onların dünyalarını kağıtlarda resmedişlerine tanıklık ettik. Kız çocuklarının özgürce hayal edip, koşup oynadıkları, okuyup iş yaşamında etkin ve yetkin bireyler oldukları, çocukken ve büyüdüklerinde de kendi karar mekanizmalarına sahip birer kadın oldukları istismarsız bir dünya yaratana kadar hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz.


Back To Top
Seyhan Belediyesi Kadın Dayanışma Merkezi